Корпоративне управління

В компанії «Октава Капітал» впроваджено систему корпоративного управління активами Акціонера через комітети. Система управління діє по таких ключових напрямках:

1.Фінанси і аудит
2.Безпека (фізична, інформаційна, юридична)
3.Управління продажами і проектами, розвиток нових напрямків
4.Кадрова політика
5.Маркетингова політика
6.Антикорупційний комлаєнс

Кожен з комітетів встановлює єдині стандарти, методики і практики в своїй галузі, виконує функцію консультативно-дієвого органу та здійснює загальну координацію системи управління портфелем активів у цілому, а також кожного бізнесу окремо.