Security Compliance Audit – аудит відповідності вимогам безпеки. Під таким аудитом мається на увазі незалежна оцінка інструментів, практик і політик кібербезпеки в організації. Аудит підтверджує, що певна організація відповідає вимогам певного нормативного акту чи закону.Вимоги до відповідності стандартам інформаційної безпеки розроблені так, щоб допомогти компаніям підвищити свою кібербезпеку та інтегрувати захист найвищого рівня у свої робочі процеси.

Але пройти аудит інформаційної безпеки непросто. Складні вимоги, постійні зміни стандартів і законів, а також велика кількість необхідних процедур безпеки є ключовими проблемами підтримки відповідності.

Платформи автоматизації мережевого картографування та аналізу змінюють цю ситуацію. Групи контролю та аудиту можуть скоротити час моделювання мережі з тижнів до менш, ніж доби.

Можливості:

  • аналіз мережної інфраструктури та мережних ризиків;
  • візуалізація поточного стану побудованих мереж;
  • безперервний моніторинг ефективності брандмауера з мінімальними операційними витратами.

Результат:

  • кардинальне скорочення часу моделювання мережі;
  • визначення пріоритетів ризику;
  • зниження витрат та підвищення цифрової стійкості мереж.

Наші партнери: RedSeal Networks

Весь портфель SOC-ready рішень

Отримайте консультацію щодо Security Compliance Audit Platform:

+38 044 538 00 45;
infosec@octava.ua