Data Leak Prevention (DLP) — це набір інструментів і процесів, які використовуються для того, щоб конфіденційні дані не були втрачені, не були використані для шкідливих дій або ж щоб до них не отримали доступ сторонні люди.Втрата або витік конфіденційних даних може призвести до серйозних проблем для бізнесу, серед них – фінансові або репутаційні втрати.

Програмне забезпечення класу DLP відстежує та контролює діяльність кінцевих точок, фільтрує потоки даних у корпоративних мережах та відстежує дані в хмарі, щоб захистити інформацію у будь-кому стані. Також DLP-система надає звіти для відповідності законодавчим нормам та вимогам аудиту, а також для визначення слабких місць і аномалій для підвищення ефективності розслідувань експертів-криміналістів та реагування на інциденти.

Можливості:

  • постійний процес ідентифікації, класифікації та позначення конфіденційних даних, також відстеження дій та подій, пов’язаних з цими даними;
  • відстеження секретних даних  на кінцевих точках, мережах та в хмарі;
  • детальна звітність для аудиту відповідності;
  • класифікація інтелектуальної власності у структурованій та неструктурованій формі.

Результат:

  • захист конфіденційної інформації від витоку;
  • захист інтелектуальної власності від потрапляння в чужі руки;
  • розуміння того, як окремі користувачі вашої організації взаємодіють з даними.

Наші партнери: ForcePoint | McAffee

Бандлується з UBA| Антивірусний захист

Весь портфель SOC-ready рішень

Отримайте консультацію щодо Data Leak Prevention:

+38 044 538 00 45;
infosec@octava.ua